قابل توجه مشتریان محترم:

* کلیه امور مربوط به گارانتی محصولاتی که دارای گارانتی شرکتی هستند از طریق همان شرکت طبق قوانین آن انجام خواهد شد.

* محصولاتی که گارانتی شرکتی ندارد ، در صورت بروز ایرادات و خرابی های احتمالی حدالمقدور توسط فروشگاه مانیتوران بررسی شده و با کمترین هزینه رفع خواهد شد.

قابل توجه مشتریان محترم:

* کلیه امور مربوط به گارانتی محصولاتی که دارای گارانتی شرکتی هستند از طریق همان شرکت طبق قوانین آن انجام خواهد شد.

* محصولاتی که گارانتی شرکتی ندارد ، در صورت بروز ایرادات و خرابی های احتمالی حدالمقدور توسط فروشگاه مانیتوران بررسی شده و با کمترین هزینه رفع خواهد شد.

طبق قوانین تجارت الکترونیک، هزینه ارسال محصولات معیوب به فروشگاه جهت رفع ایرادات و همچنین هزینه بازگردانی آن به مشتری، بعهده مشتری محترم میباشد.