اگر به دنبال تعویض فرمان ساده با ریموت دار بوده اید حتما اسم قطعه سوئیچ چرخشی یا رابط چرخشی را شنیده اید.

همه خودرو ها این قطعه را دارند اما برای هر فرمان با توجه به آپشن های آن متفاوت است.

سوئیچ چرخشی یک قطعه ای است که پشت فرمان قرار میگیرد و درون آن سیم هایی رد شده که مربوط به بوق خودرو، مالتی مدیا و کروز کنترل ( در صورتی که 9 کاناله باشد) است.

رابط چرخشی به نحوی طراحی شده که با چرخش فرمان آن هم میچرخد و همین باعث جلوگیری از پاره شدن سیم ها میشود.

سوئیچ چرخشی 4 کانال

این نوع سوئیچ چرخشی برای فرمان های ساده بدون ریموت استفاده میشود و فقط کانال بوق و کیسه هوا را دارد.

سوئیچ چرخشی 9 کانال

این نوع از سوئیچ چرخشی علاوه بر کانال های بوق و کیسه هوا، کانال های مالتی مدیا و سیستم کروز کنترل را داراست.

لازم به ذکر است که در بازار این نوع از رابط چرخشی را 8 کاناله هم میگویند.

پس درگیر اسامی و تعداد کانال های آن نباشیم زیرا کلا در بازار دو مدل بیشتر وجود ندارد!

برند های سوئیچ چرخشی

در حال حاضر برای غربیلک های خودرو های سایپا دو برند کروز و عماد تولید شده است.

در برند کروز ، هم دو کاناله وجود دارد و هم 9 کاناله.

ولی در برند عماد فقط 9 کاناله (مخصوص فرمان ریموت دار) وجود دارد.

تفاوت برند عماد و کروز

تنها تفاوت این دو برند در سوئیچ چرخشی خودروهای کوئیک|ساینا سوکت آنها است.

سوکت سوییچ چرخشی عماد فقط به فرمان عماد میخورد و سوکت سوئیچ چرخشی کروز نیز فقط به فرمان های کروز.

اما این موضوع نیز قابل حل است، زیرا با تعویض سوکت های فرمان (چه عماد و چه کروز) این مشکل حل خواهد شد و قابلیت نصب برای هر دو سوئیچ چرخشی مهیا میشود.

علت تفاوت قیمت های دو برند

با توجه به اینکه شرکت های مذکور جدا از هم بوده، در نتیجه هر شرکت سیاست قیمت گذاری خود را دارد ولی عملکرد هر دو سوئیچ چرخشی یکسان بوده و بسته به نوع فرمان باید خریداری شود.