گیج دما در وسیله نقلیه شما برای اندازه گیری دمای مایع خنک کننده موتور شما طراحی شده است. این گیج به شما می گوید که آیا مایع خنک کننده موتور شما سرد، معمولی یا بیش از حد گرم است. این یک شماره گیری مهم است که روی داشبورد وسیله نقلیه شما قرار دارد.

دلایلی که دماسنج بالا می خواند

اگر دمای سنج بالا باشد، این می تواند به این معنی باشد که وسیله نقلیه شما بیش از حد گرم شده است. دلیل دیگری که ممکن است میزان خواندن شما زیاد باشد این است که ممکن است مایع خنک کننده را از دست بدهید. یک نشتی کوچک یا تبخیر ممکن است دلیل از دست دادن مایع خنک کننده باشد. دلیل سومی که سنج دمای شما بالا است می تواند خرابی ترموستات باشد. در این صورت ممکن است نیاز به تعویض کلید دمای مایع خنک کننده داشته باشید. آخرین دلیل بالا بودن دمای سنج می تواند به دلیل پمپ آب یا خرابی واشر پمپ آب باشد. اگر پمپ آب خراب باشد، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد، بنابراین بهتر است خودرو توسط یک متخصص بررسی شود.

دلایلی که دماسنج سرد می خواند

در اکثر وسایل نقلیه، سنج دما سرد می شود تا زمانی که موتور برای چند دقیقه کار کند. اگر بعد از گرم شدن خودرو، و دما همچنان سرد باشد، ممکن است گیج دما خراب شود. یکی دیگر از دلایل پایین بودن دمای سنج، باز ماندن ترموستات در خودرو است. با باز ماندن ترموستات، موتور می تواند بیش از حد خنک شود و باعث خوانش دمای پایین شود. در این صورت ممکن است نیاز به تعویض ترموستات باشد.

اگر دماسنج شما بالاست چه باید کرد؟

اگر دمای سنج شما بالا است، به این معنی است که ماشین شما بیش از حد گرم شده است. این یک موضوع بسیار جدی است و باید در کنار جاده ای که در آن امن است حرکت کنید و صبر کنید تا خودرو خنک شود. هرگز درب رادیاتور را باز نکنید زیرا ممکن است خطرناک باشد. پس از خنک شدن خودرو، بلافاصله خودرو را نزد مکانیک ببرید تا مشکل را تشخیص دهند.

دماسنج ابزار مهمی در وسیله نقلیه شماست که دمای مایع خنک کننده موتور شما را نشان می دهد. با مکانیک محل خود تماس بگیرید و اگر دمای سنج بیش از حد نشان داده شد، وسیله نقلیه خود را برای گرم شدن بیش از حد بررسی کنید، زیرا ممکن است مشکلات جدی ایجاد کند.